Over Parlement

Vincent als fractievoorzitter

Na de verkiezing van Egbert Lachaert als partijvoorzitter in mei 2020 moest de kamerfractie op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter. Kortrijks Burgemeester Vincent Van Quickenborne werd unaniem verkozen als de opvolger van Lachaert. Van Quickenborne: “Ik dank mijn collega’s voor het vertrouwen. Nu komt het erop aan om als één team de visie van Egbert in daden om te zetten.”

Fractieleider Vincent Van Quickenborne is duidelijk in zijn sas: “Onze fractie bestaat stuk voor stuk uit heel sterke mensen. Het is een voorrecht om hen te mogen leiden. Bovendien is zo’n coachende rol in de Kamer een ideale combinatie met het burgemeesterschap in Kortrijk.”

Voor Van Quickenborne is zijn opdracht duidelijk: “Onze leden hebben duidelijk te kennen gegeven dat ze een puur blauw verhaal willen waarbij we focussen op ons sociaal-economisch DNA en klare taal spreken. Dat moet steeds onze leidraad zijn bij alles wat we doen als fractie.”