Terwijl de begrotingscijfers diep in het rood gaan, worden in het parlement dure wetsvoorstellen gestemd. Niet om de coronacrisis te bestieren, wel om bijvoorbeeld de BTW van wasproducten te verlagen. De kostprijs loopt intussen al op tot 1 miljard. Kamerlid Christian Leysen stelt voor om het Rekenhof in te schakelen.