Kamerlid Christian Leysen (Open VLD) wil dat het Rekenhof kan worden gevraagd van elk wetsvoorstel de kostprijs te berekenen. Het zint de Vlaamse liberaal niet dat er de laatste tijd nogal wat wetteksten groen licht krijgen in de Kamer waar soms een fiks prijskaartje aan vast hangt, terwijl de strijd tegen de coronacrisis handenvol geld kost.